Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym.


pisać-znaczy-to-czynić-ę-zrozumiałym
karol irzykowskipisaćznaczytoczynićsięzrozumiałympisaćznaczyczynić sięsię zrozumiałymznaczy to czynićczynić się zrozumiałymznaczy to czynićznaczy to czynić sięznaczy to czynić sięznaczy to czynić się zrozumiałym

Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Kochać znaczy czynić dobro.W dniu, kiedy ludzie przestaną się bać, zaczną pisać arcydzieła, to znaczy dzieła trwałe.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą.