Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym.


pisać-znaczy-to-czynić-ę-zrozumiałym
karol irzykowskipisaćznaczytoczynićsięzrozumiałympisaćznaczyczynić sięsię zrozumiałymznaczy to czynićczynić się zrozumiałymznaczy to czynićznaczy to czynić sięznaczy to czynić sięznaczy to czynić się zrozumiałym

Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną. -Ambrose Bierce
dobrze-pisać-to-znaczy-czynić-myśl-widzialną
Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną. -Ambrose Bierce
dobrze-pisać-znaczy-czynić-myśl-widzialną
W dniu, kiedy ludzie przestaną się bać, zaczną pisać arcydzieła, to znaczy dzieła trwałe. -William Faulkner
w-dniu-kiedy-ludzie-przestaną-ę-bać-zaczną-pisać-arcydzieła-to-znaczy-dzieła-trwałe
Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen
pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą