Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem energii, lecz przyzwyczajenia do siedzącego trybu życia.


pisanie-mnóstwa-książek-i-artykułów-nie-jest-dowodem-energii-lecz-przyzwyczajenia-do-siedzącego-trybu-życia
herbert george wellspisaniemnóstwaksiążekartykułówniejestdowodemenergiileczprzyzwyczajeniadosiedzącegotrybużyciapisanie mnóstwamnóstwa książekksiążek ii artykułówartykułów nienie jestjest dowodemdowodem energiilecz przyzwyczajeniaprzyzwyczajenia dodo siedzącegosiedzącego trybutrybu życiapisanie mnóstwa książekmnóstwa książek iksiążek i artykułówi artykułów nieartykułów nie jestnie jest dowodemjest dowodem energiilecz przyzwyczajenia doprzyzwyczajenia do siedzącegodo siedzącego trybusiedzącego trybu życiapisanie mnóstwa książek imnóstwa książek i artykułówksiążek i artykułów niei artykułów nie jestartykułów nie jest dowodemnie jest dowodem energiilecz przyzwyczajenia do siedzącegoprzyzwyczajenia do siedzącego trybudo siedzącego trybu życiapisanie mnóstwa książek i artykułówmnóstwa książek i artykułów nieksiążek i artykułów nie jesti artykułów nie jest dowodemartykułów nie jest dowodem energiilecz przyzwyczajenia do siedzącego trybuprzyzwyczajenia do siedzącego trybu życia

Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia.Lekceważenie siebie nie jest dowodem ani energii ani bohaterstwa, jest po prostu egoistyczną nonszalancją.Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.Niedocenianie klienta nie jest właściwie błędem, lecz głupotą i dowodem tupetu, który jest niepożądany zarówno w tej profesji, jak i w ogóle w życiu codziennym.Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.