Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości.


pisarz-im-mniejszy-rangą-tym-większym-ceremoniałem-otacza-godziny-swej-twórczoś
francois mauriacpisarzimmniejszyrangątymwiększymceremoniałemotaczagodzinyswejtwórczościim mniejszymniejszy rangątym większymwiększym ceremoniałemceremoniałem otaczaotacza godzinygodziny swejswej twórczościim mniejszy rangątym większym ceremoniałemwiększym ceremoniałem otaczaceremoniałem otacza godzinyotacza godziny swejgodziny swej twórczościtym większym ceremoniałem otaczawiększym ceremoniałem otacza godzinyceremoniałem otacza godziny swejotacza godziny swej twórczościtym większym ceremoniałem otacza godzinywiększym ceremoniałem otacza godziny swejceremoniałem otacza godziny swej twórczości

Miał tak wysoką opinię o swej twórczości, że opinia czytelników nie mogła jej dorównać. -Joanna Wilińska
miał-tak-wysoką-opinię-o-swej-twórczoś-że-opinia-czytelników-nie-mogła-jej-dorównać
Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Im pisarz znakomitszy, tym mniej pisze po literacku. -Henryk Sienkiewicz
im-pisarz-znakomitszy-tym-mniej-pisze-po-literacku
Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje. -Chris Kleinke
im-kobieta-mniejszy-biust-tym-większy-rozum-nie-wiemy-jednak-jeszcze-dlaczego-tak-ę-dzieje