Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację.


pisarz-jest-pisarzem-ponieważ-pisze-a-bynajmniej-nie-dlatego-że-legitymację
michaił bułhakowpisarzjestpisarzemponieważpiszebynajmniejniedlategożelegitymacjępisarz jestjest pisarzemponieważ piszebynajmniej nienie dlategoma legitymacjępisarz jest pisarzema bynajmniej niebynajmniej nie dlategoże ma legitymacjęa bynajmniej nie dlatego

Pisarz ma trzech wrogów: konieczność zarabiania na chleb, powodzenie i ambicję. Dlatego pisze za wcześnie, za szybko i za dużo.Duch rodzi się z imitacji ducha i pisarz musi udawać pisarza, aby w końcu zostać pisarzem.Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem.Im pisarz znakomitszy, tym mniej pisze po literacku.Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła.Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać.