Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz.


pisarz-musi-zwyczajnie-pilnować-żeby-okna-były-otwarte-żeby-drzwi-były-otwarte-żeby-biurokraci-którzy-są-w-każdym-społeczeństwie-nie
susan sontagpisarzmusizwyczajniepilnowaćżebyoknabyłyotwartedrzwibiurokraciktórzykażdymspołeczeństwieniepozamykaliwszystkiegonakluczpisarz musimusi zwyczajniezwyczajnie pilnowaćżeby oknaokna byłybyły otwarteżeby drzwidrzwi byłybyły otwarteżeby biurokraciktórzy sąw każdymkażdym społeczeństwienie pozamykalipozamykali wszystkiegowszystkiego nana kluczpisarz musi zwyczajniemusi zwyczajnie pilnowaćżeby okna byłyokna były otwarteżeby drzwi byłydrzwi były otwartektórzy są wsą w każdymw każdym społeczeństwienie pozamykali wszystkiegopozamykali wszystkiego nawszystkiego na klucz

Mówią, że wszystkie drzwi są otwarte dla młodych pisarzy - to prawda, ale wszędzie stoją ogonki i trzeba bić się, żeby wejść.Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach.Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Nikt nie żąda od konstytucji, żeby była pisana wierszem. Ale żądają od wierszy, aby były pisane konstytucyjnie.