Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów.


pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-czasów
maria dąbrowskapismosztukatojedyniświadkowieczasówpismo ii sztukajedyni świadkowieświadkowie czasówpismo i sztukasztuka to jedynijedyni świadkowie czasówi sztuka to jedynisztuka to jedyni świadkowiepismo i sztuka to jedynii sztuka to jedyni świadkowiesztuka to jedyni świadkowie czasów

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych.Gdzie nie ma sędziów, potrzebni są chociaż świadkowie.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Słowa ulatują, pismo pozostaje.I szatan może cytować Pismo.