Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.


pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
maria dąbrowskapismosztukatojedyniświadkowienaszychczasówpismo ii sztukajedyni świadkowieświadkowie naszychnaszych czasówpismo i sztukasztuka to jedynijedyni świadkowie naszychświadkowie naszych czasówi sztuka to jedynisztuka to jedyni świadkowiejedyni świadkowie naszych czasówpismo i sztuka to jedynii sztuka to jedyni świadkowiesztuka to jedyni świadkowie naszych

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-czasów
Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert
okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy. -Tennessee Williams
rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia. -Bernard Tapie
wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia