Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.


pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
maria dąbrowskapismosztukatojedyniświadkowienaszychczasówpismo ii sztukajedyni świadkowieświadkowie naszychnaszych czasówpismo i sztukasztuka to jedynijedyni świadkowie naszychświadkowie naszych czasówi sztuka to jedynisztuka to jedyni świadkowiejedyni świadkowie naszych czasówpismo i sztuka to jedynii sztuka to jedyni świadkowiesztuka to jedyni świadkowie naszych

Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów.Orłem naszych czasów jest bocian.Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych.Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.