Pitagoras spytany, co to jest przyjaciel, odparł: - Drugi ja.


pitagoras-spytany-co-to-jest-przyjaciel-odparł-drugi-ja
pitagoraspitagorasspytanycotojestprzyjacielodparłdrugijapitagoras spytanyjest przyjacieldrugidrugi jaco to jestdrugi jaco to jest przyjaciel

Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Masz słuszność - odparł Kandyd - ale trzeba uprawiać nasz ogródek.Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.