Plan: coś, co po­tem wygląda ab­so­lut­nie inaczej.


plan-coś-co po­tem-wygląda-ab­so­lut­nie-inaczej
julian tuwimplancośco po­temwyglądaab­so­lut­nieinaczejco po­tem wyglądawygląda ab­so­lut­nieab­so­lut­nie inaczejco po­tem wygląda ab­so­lut­niewygląda ab­so­lut­nie inaczejco po­tem wygląda ab­so­lut­nie inaczej

Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej. -Julian Tuwim
plan-coś-co-potem-wygląda-absolutnie-inaczej
Un plan no es una letanía de quejas, un plan no es exponer programas que no puedes financiar. -George W. Bush
un-plan-no-es-una-letanía-de-quejas-un-plan-no-es-exponer-programas-no-puedes-financiar
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi
Zno­wu jes­tem is­totą ab­so­lut­nie szczęśliwą i spo­kojną jak śmierć. -Tomasz Piątek
zno­wu-jes­tem-is­totą-ab­so­lut­nie-szczęśliwą-i spo­kojną-jak śmierć
Mo­ja bab­cia zwykła mówić, że Bóg ma swój plan w sto­sun­ku do każde­go z nas. Chciałbym móc zreali­zować Je­go plan, po­nieważ mój oka­zał się do dupy. -Mickey Rourke
mo­ja-bab­cia-zwykła-mówić-że bóg- swój-plan-w sto­sun­ku-do każde­go-z nas-chciałbym móc-zreali­zować-je­go-plan-po­nieważ