Plany są niczym, planowanie wszystkim.


plany-są-niczym-planowanie-wszystkim
eisenhowerplanyniczymplanowaniewszystkimplany sąsą niczymplanowanie wszystkimplany są niczym

Przygotowując się do bitwy, zawsze orientowałem się, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest nieodzowne.Moje plany Moje życiowe plany? Kochać i być kochany.W moralności, jak w sztuce, mówienie jest niczym, działanie wszystkim.Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim.Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono.Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie.