Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę.


plany-to-tylko-dobre-chę-chyba-że-natychmiast-przekształcają-ę-w-ężką-pracę
peter f. druckerplanytotylkodobrechęcichybażenatychmiastprzekształcająsięciężkąpracętylko dobredobre chęcichyba żeże natychmiastnatychmiast przekształcająprzekształcają sięw ciężkąciężką pracęplany to tylkotylko dobre chęcichyba że natychmiastże natychmiast przekształcająnatychmiast przekształcają sięprzekształcają się wsię w ciężkąw ciężką pracęplany to tylko dobrechyba że natychmiast przekształcająże natychmiast przekształcają sięnatychmiast przekształcają się wprzekształcają się w ciężkąsię w ciężką pracęplany to tylko dobre chęcichyba że natychmiast przekształcają sięże natychmiast przekształcają się wnatychmiast przekształcają się w ciężkąprzekształcają się w ciężką pracę

Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracęPla­ny to tyl­ko dob­re chęci, chy­ba że na­tychmiast przek­ształcają się w ciężką pracę.Boże którego nie widzę a kiedyś zobaczę przychodzę bezrobotny przystaję w ogonku i proszę Cię o miłość jak o ciężką pracę.Moje plany Moje życiowe plany? Kochać i być kochany.Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Prawdziwe kobiece przyjaźnie zawierają się tylko we wczesnej młodości albo nawet w dzieciństwie. Potem to są tylko miłe, dobre znajomości.