Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy.


plenus-venter-non-studet-libenter-pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy
anonimplenusventernonstudetlibenterpełnybrzuchprzeszkadzapracyplenus venterventer nonnon studetstudet libenterlibenterpełnypełny brzuchbrzuch przeszkadzaprzeszkadza ww pracyplenus venter nonventer non studetnon studet libenterstudet libenterpełny brzuchpełny brzuch przeszkadzabrzuch przeszkadza wprzeszkadza w pracyplenus venter non studetventer non studet libenternon studet libenterpełny brzuch przeszkadzapełny brzuch przeszkadza wbrzuch przeszkadza w pracyplenus venter non studet libenterventer non studet libenterpełny brzuch przeszkadza wpełny brzuch przeszkadza w pracy

Pełny brzuch przeszkadza w pracy.Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia.Przeciętny Polak jest człowiekiem, który rzadko przeszkadza kobiecie. Niemal nigdy nie przeszkadza jej w zakupach czy porządkach domowych. Jest wspaniale wyrozumiały, kiedy kobieta zamierza sobie kupić nową kieckę, i podprowadziwszy ją w pobliże właściwego sklepu, zmyka na pierwszym rogu.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Pełny ok­ruch lśni ...Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.