Plotka rośnie w drodze.


plotka-rośnie-w-drodze
anonimplotkarośniedrodzeplotka rośnierośnie ww drodzeplotka rośnie wrośnie w drodzeplotka rośnie w drodze

Plotka to radio szatana.Idola tworzy plotka.Plotka jest zawsze smakowita.Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą.Grzech leży zawsze tylko na drodze od myśli do czynu. Jeżeli nie ma go na tej drodze, to znaczy, że nie ma go wcale.Plotka jest jak fałszywe pieniądze: porządni ludzie ich nie produkują, ale bezmyślnie przekazują dalej.