Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę 


po co żyć-śli-i tak-umrzemy-po-co mieć-śli-nicze­go-nie za­bie­rze­my-na drugą-stronę-po-co wie­dzieć-śli-i tak-zapomnimy-po
matteo007po co żyćjeślii takumrzemypoco miećnicze­gonie za­bie­rze­myna drugąstronęco wie­dziećzapomnimypoto aby miećmiłewspom­nieniai swojądumę jeśli i taki tak umrzemypo co miećjeśli nicze­gonicze­go nie za­bie­rze­mynie za­bie­rze­my na drugąna drugą stronępo co wie­dziećjeśli i taki tak zapomnimyzapomnimy popo to aby miećto aby mieć miłemiłe wspom­nieniawspom­nienia i swojąi swoją dumę jeśli i tak umrzemyjeśli nicze­go nie za­bie­rze­mynicze­go nie za­bie­rze­my na drugąnie za­bie­rze­my na drugą stronęjeśli i tak zapomnimyi tak zapomnimy pozapomnimy po to aby miećpo to aby mieć miłeto aby mieć miłe wspom­nieniamiłe wspom­nienia i swojąwspom­nienia i swoją dumę 

Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld
jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść