Po człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej, gdy jest tania.


po człowieku-dob­ro­-można-spodziewać ę-naj­częściej-gdy-jest tania
karaczan19po człowiekudob­ro­cimożnaspodziewać sięnaj­częściejgdyjest taniapo człowieku dob­ro­cidob­ro­ci możnamożna spodziewać sięspodziewać się naj­częściejgdy jest taniapo człowieku dob­ro­ci możnadob­ro­ci można spodziewać sięmożna spodziewać się naj­częściejpo człowieku dob­ro­ci można spodziewać siędob­ro­ci można spodziewać się naj­częściejpo człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej

Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński
nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszys­tkiego po­za od­po­wie­dzią na py­tanie 'dlaczego?'  -Federico Moccia
kiedy-kończy ę-miłość-można-spodziewać ę-wszys­tkiego-po­za-od­po­wie­dzią-na py­tanie-'dlaczego'