Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo.


po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
Éric-emmanuel schmittpo dru­giejstro­niechmurzaw­szejest czys­teniebopo dru­giej stro­niestro­nie chmurchmur zaw­szezaw­sze jest czys­tejest czys­te niebopo dru­giej stro­nie chmurstro­nie chmur zaw­szechmur zaw­sze jest czys­tezaw­sze jest czys­te niebopo dru­giej stro­nie chmur zaw­szestro­nie chmur zaw­sze jest czys­techmur zaw­sze jest czys­te niebopo dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­testro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo

Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. -François de La Rochefoucauld
kochająca-oso­ba-po­pełnia-pra­wie-zaw­sze-ten-błąd-że nie czu­-kiedy-dru­ga-stro­na-przes­­-kochać
' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R  -cham333
' z jed­nej-stro­ny-bra­wa-z dru­giej-lis­ty-gończe-' pr 
To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku. -PróbujPatrzećKolorowo
to ­kie-przyk­re-gdy-twoi-naj­bliż-nic-o to­bie-nie wiedzą-z-dru­giej-stro­ny-jest to też-two­ja-wi­na-bo okłamu­jesz-ich-mówiąc