Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni.


po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
aleksander kumorpo niektórychsal­wachśmie­chupo­zos­ta­lirannipo niektórych sal­wachsal­wach śmie­chuśmie­chu po­zos­ta­lipo­zos­ta­li rannipo niektórych sal­wach śmie­chusal­wach śmie­chu po­zos­ta­liśmie­chu po­zos­ta­li rannipo niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­lisal­wach śmie­chu po­zos­ta­li rannipo niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni

Po niektórych salwach śmiechu pozostają ranni. -Anonim
po-niektórych-salwach-śmiechu-pozostają-ranni
Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi. -Owidiusz
zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
Wiele okaz­ji do śmie­chu tra­ci ten, kto nie pot­ra­fi śmiać się z sa­mego siebie. -Isadora Duncan
wiele-okaz­ji-do śmie­chu-tra­-ten-kto-nie pot­ra­fi-śmiać ę-z ­mego-siebie
Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree
zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Stałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu, jak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewu. -Sofokles
stałaś-wśród-śmie­chu-i szy­der­stw-wy­lewu-jak anioł-smut­ku-i ar­cha­nioł-gniewu