Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać.


po to gro­madzi­my-abyśmy-mieli-co rozdawać
stefan wyszyńskipo to gro­madzi­myabyśmymielico rozdawaćabyśmy mielimieli co rozdawaćabyśmy mieli co rozdawać

Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy.pa­ni po­leca ik­sińskiemu opo­wie­dzieć o zmysłach człowieka. - uszy ma­my, abyśmy słysze­li ; oczy ma­my, abyśmy widzieli ; us­ta ma­my ...abyśmy się mog­li na­jeść i na­pić ! W życiu nie ma takiej chwili, abyśmy nie mieli wszystkiego, co potrzebne, by czuć się szczęśliwymiDa­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie.Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść.