Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem.


po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
hordianpo­ciągnęłaśmoimumysłemjak tępymakordempo­ciągnęłaś moimmoim umysłemumysłem jak tępymjak tępym akordempo­ciągnęłaś moim umysłemmoim umysłem jak tępymumysłem jak tępym akordempo­ciągnęłaś moim umysłem jak tępymmoim umysłem jak tępym akordempo­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem

Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...Narkotyki to zakład z twoim umysłem.