Po­całunek to niez­wykła rzecz. Możesz całować całe życie i będzie to czynność. Możesz po­całować raz i będzie to całym życiem.


po­całunek-to niez­wykła-rzecz-możesz-całować-całe-życie-i będzie-to czynność-możesz-po­całować-raz-i będzie-to całym
silvidianpo­całunekto niez­wykłarzeczmożeszcałowaćcałeżyciei będzieto czynnośćpo­całowaćrazto całymżyciempo­całunek to niez­wykłato niez­wykła rzeczmożesz całowaćcałować całecałe życieżycie i będziei będzie to czynnośćmożesz po­całowaćpo­całować razraz i będziei będzie to całymto całym życiempo­całunek to niez­wykła rzeczmożesz całować całecałować całe życiecałe życie i będzieżycie i będzie to czynnośćmożesz po­całować razpo­całować raz i będzieraz i będzie to całymi będzie to całym życiemmożesz całować całe życiecałować całe życie i będziecałe życie i będzie to czynnośćmożesz po­całować raz i będziepo­całować raz i będzie to całymraz i będzie to całym życiemmożesz całować całe życie i będziecałować całe życie i będzie to czynnośćmożesz po­całować raz i będzie to całympo­całować raz i będzie to całym życiem

Kobietę piękną możesz całować bez końca i nigdy nie trafisz po raz drugi w to samo miejsce.W pew­nej no­cy krótkiej, bo czerwcowej Chy­ba w czwar­tek, on pod­szedł do niej I zap­ro­sił ją na ka­wy małą filiżankę Ona się zgodziła i tak zdo­był koleżankę(?) „Możesz po­całować Pannę Młodą.” Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować.Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój Co? Nie umiesz całować? Po rozstaniu tak krótkim całować zapomniałeś? Czemuż to na twej piersi tak mi niespokojnie? Wszak dawniej z twych słów i spojrzeń niebo na mnie spływało, a tyś całował tak, jakbyś mnie chciał udusić. Całuj mnie! A jak nie, to ja cię pocałuję!