Po­derżnąłbym świat... Może war­to... Brzytwą Ockhama...


po­derżnąłbym-świat-może war­to-brzytwą ockhama
françois-michel delacroixpo­derżnąłbymświatmoże war­tobrzytwą ockhamapo­derżnąłbym światświat może war­tomoże war­to brzytwą ockhamapo­derżnąłbym świat może war­toświat może war­to brzytwą ockhamapo­derżnąłbym świat może war­to brzytwą ockhama

Krytycy skaczą autorom do gardła z brzytwą w ręku.Kobieta naśladująca mężczyznę wygląda tak, jak gdyby goliła brzytwą urojone włosy na swej gołej twarzy.Nadzieja to pew­na pos­tać szczęścia, może naj­większe­go ja­kie może dać świat.Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.świat zaw­sze ot­wierał prze­de mną drzwi i zat­rzas­ki­wał gdy byłam w środku chodźmy na dachu jest szy­ba z wiatru tam można nau­czyć się władać szkłem dep­tać mro­wis­ka opowiadać że ko­ty i tak były ślepe że woj­ny nie było a tylko żołnie­rze z plas­ti­ku gu­mową pałką że nie boli pro­ces za­marza­nia trwa na ty­le długo że gdy się to­pisz efekt ciep­larniany to pikuś odejdź bo kiedy tonę brzytwą chwy­tam się fal - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.