po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
rychcikpo­dob­noroz­mo­waze zmarłymot­wieraumysł~pa­wełrychlica po­dob­no roz­mo­waroz­mo­wa ze zmarłymze zmarłym ot­wiera~pa­weł rychlica po­dob­no roz­mo­wa ze zmarłymroz­mo­wa ze zmarłym ot­wierapo­dob­no roz­mo­wa ze zmarłym ot­wiera