Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie.


po­gar­da-jest właś­wa-ludziom-słabym-i nik­czem­nym-którzy-usiłują-od­wróć-uwagę-od drob­nych-świństw-przy-których-po­mocy
stanisław dygatpo­gar­dajest właści­waludziomsłabymi nik­czem­nymktórzyusiłująod­wrócićuwagęod drob­nychświństwprzyktórychpo­mocyprzedzierają sięprzezżyciepo­gar­da jest właści­wajest właści­wa ludziomludziom słabymsłabym i nik­czem­nymktórzy usiłująusiłują od­wrócićod­wrócić uwagęuwagę od drob­nychod drob­nych świństwprzy którychktórych po­mocypo­mocy przedzierają sięprzedzierają się przezprzez życiepo­gar­da jest właści­wa ludziomjest właści­wa ludziom słabymludziom słabym i nik­czem­nymktórzy usiłują od­wrócićusiłują od­wrócić uwagęod­wrócić uwagę od drob­nychuwagę od drob­nych świństwprzy których po­mocyktórych po­mocy przedzierają siępo­mocy przedzierają się przezprzedzierają się przez życie

Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw. -Marek Hłasko
Łat­wiej-oczyść ę-z wiel­kich-omyłek-ż-z drob­nych-świństw
Le­piej być po­gar­dzo­nym przez wszys­tkich ludzi niż po­gar­dzić jednym. -Mikhail Naimy
le­piej-być-po­gar­dzo­nym-przez-wszys­tkich-ludzi-ż-po­gar­dzić-jednym
Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością!  -Emil Zegadłowicz
szliśmy-z od­da­li- cieniem- spot­ka­liśmy ę- płomieniem- czem-nasze-życie- miłośą- czem-miłość-nasza- wiecznośą 
Szliśmy z oddali cieniem, spotkaliśmy się płomieniem. Czem nasze życie? Miłością. Czem miłość nasza ? Wiecznością! -Emil Zygadłowicz
szliśmy-z-oddali-cieniem-spotkaliśmy-ę-płomieniem-czem-nasze-życie-miłośą-czem-miłość-nasza-wiecznośą