Po­każę Ci  miejsca w których nie byłam więc możliwe że się zgubimy w sobie 


po­każę-ci -miejsca-w-których-nie-byłam-więc-możliwe-że ę-zgubimy-w-sobie 
rzekoma onapo­każęci miejscaktórychniebyłamwięcmożliweże sięzgubimysobie po­każę ci ci  miejscamiejsca ww którychktórych nienie byłambyłam więcwięc możliwemożliwe że sięże się zgubimyzgubimy ww sobie po­każę ci  miejscaci  miejsca wmiejsca w którychw których niektórych nie byłamnie byłam więcbyłam więc możliwewięc możliwe że sięmożliwe że się zgubimyże się zgubimy wzgubimy w sobie po­każę ci  miejsca wci  miejsca w którychmiejsca w których niew których nie byłamktórych nie byłam więcnie byłam więc możliwebyłam więc możliwe że sięwięc możliwe że się zgubimymożliwe że się zgubimy wże się zgubimy w sobie po­każę ci  miejsca w którychci  miejsca w których niemiejsca w których nie byłamw których nie byłam więcktórych nie byłam więc możliwenie byłam więc możliwe że siębyłam więc możliwe że się zgubimywięc możliwe że się zgubimy wmożliwe że się zgubimy w sobie 

Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej.Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką.Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ...Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka.Czystość przystoi tylko tym, do których los się nie uśmiechnął. Księżyc ma dosyć miejsca na plamy, gwiazdy - nie.