po­kor­ne ciche prze­nikają najgłębiej kryształowe sny 


po­kor­ne-ciche-prze­nikają-najgłębiej-kryształowe-sny 
cykampo­kor­necicheprze­nikająnajgłębiejkryształowesny po­kor­ne cicheciche prze­nikająprze­nikają najgłębiejnajgłębiej kryształowekryształowe sny po­kor­ne ciche prze­nikająciche prze­nikają najgłębiejprze­nikają najgłębiej kryształowenajgłębiej kryształowe sny po­kor­ne ciche prze­nikają najgłębiejciche prze­nikają najgłębiej kryształoweprze­nikają najgłębiej kryształowe sny po­kor­ne ciche prze­nikają najgłębiej kryształoweciche prze­nikają najgłębiej kryształowe sny 

Niektóre marze­nia, choć niereal­ne, prze­nikają do nasze­go życia. I wte­dy trud­no odróżnić czy to ja­wa czy sen.Prze­kor­ny marzec za dzier­latką szcze­bio­cze śniegiem i deszczem Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję.w ciche bez­gwiez­dne noce zak­wi­ta we mnie samotność choć myśla­mi otu­lam się w mroku przeszy­wasz na wskroś moją pustkę kiedyś za je­den twój dotyk tak łat­wo od­dałabym ciało a ty wciąż pat­rzysz uparcie a to­bie wciąż jeszcze mało krad­niesz mi sny pocałunkiem i chciałbyś na włas­ność mieć duszę nie każdy realis­ta jest po­kor­ny, ale każdy po­kor­ny to realis­ta ! To były dob­re sny, te sny sprzed lat; nie spraw­dziły się, ale cieszę się, że mi się przyśniły.