po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


po­kora-pro­wadzi-do praw­dzi­wej-miłoś-a-miłość- praw­dzi­wa-miłość- ut­wier­dza-w pokorze-→-po­kora-jest pod­stawą
jacobpo­korapro­wadzido praw­dzi­wejmiłościmiłość praw­dzi­wa ut­wier­dzaw pokorzepo­korajest pod­stawąwszel­kichcnótśwjan vianneypraw­dzi­wanie uno­si siępychąhymno miłościz pis­maŚwiętego po­kora pro­wadzipro­wadzi do praw­dzi­wejdo praw­dzi­wej miłości praw­dzi­wa miłość ut­wier­dza w pokorzew pokorze →po­kora jest pod­stawąjest pod­stawą wszel­kichwszel­kich cnótjan vianney →praw­dzi­wa miłośćmiłość nie uno­si sięnie uno­si się pychąhymn o miłościo miłości z pis­maz pis­ma Świętego po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wejpro­wadzi do praw­dzi­wej miłości ut­wier­dza w pokorze →po­kora jest pod­stawą wszel­kichjest pod­stawą wszel­kich cnótpraw­dzi­wa miłość nie uno­si sięmiłość nie uno­si się pychąhymn o miłości z pis­mao miłości z pis­ma Świętego 

Dziewięćdziesiąt pro­cent praw­dzi­wej miłości to moc­ne, czer­wieniące uszy zakłopotanie. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
dziewięćdziesiąt-pro­cent-praw­dzi­wej-miłoś-to moc­ne-czer­wienią-uszy-zakłopotanie
Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron
praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek