Po­lacy są od im­pro­wizac­ji, może to jest nasze nie­szczęście, ale jak­by i te­go nie było, niewiele by zostało.


po­lacy-są od im­pro­wizac­ji-może-to jest nasze-nie­szczęście-ale-jak­by-i te­go-nie było-niewiele-by zostało
maria dąbrowskapo­lacysą od im­pro­wizac­jimożeto jest naszenie­szczęściealejak­byi te­gonie byłoniewieleby zostałopo­lacy są od im­pro­wizac­jimoże to jest naszeto jest nasze nie­szczęścieale jak­byjak­by i te­goi te­go nie byłoniewiele by zostałomoże to jest nasze nie­szczęścieale jak­by i te­gojak­by i te­go nie byłoale jak­by i te­go nie było

Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało. -Maria Dąbrowska
polacy-są-od-improwizacji-może-to-jest-nasze-nieszczęście-ale-jakby-i-tego-nie-było-niewiele-by-zostało
Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim
nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem