po­lic­jant zat­rzy­muje kierowcę ciężarówki. - już siódmy raz pa­nu mówię, że jadąc gu­bi pan to­war ! - a ja już siódmy raz pa­nu mówię, że jest gołoledź i jeżdżę pias­karką ! 


po­lic­jant-zat­rzy­muje-kierowcę-ężarówki-już-ódmy-raz-pa­nu-mówię-że jadąc-gu­bi-pan-to­war-a ja już-ódmy-raz-pa­nu
lovely-girlpo­lic­jantzat­rzy­mujekierowcęciężarówkijużsiódmyrazpa­numówięże jadącgu­bipanto­wara ja jużże jest gołoledźi jeżdżępias­karką po­lic­jant zat­rzy­mujezat­rzy­muje kierowcękierowcę ciężarówkijużjuż siódmysiódmy razraz pa­nupa­nu mówięże jadąc gu­bigu­bi panpan to­warto­wara ja juża ja już siódmysiódmy razraz pa­nupa­nu mówięże jest gołoledź i jeżdżęi jeżdżę pias­karkąpo­lic­jant zat­rzy­muje kierowcęzat­rzy­muje kierowcę ciężarówkijuż siódmyjuż siódmy razsiódmy raz pa­nuraz pa­nu mówięże jadąc gu­bi pangu­bi pan to­warpan to­wara ja już siódmya ja już siódmy razsiódmy raz pa­nuraz pa­nu mówięże jest gołoledź i jeżdżę pias­karką

Ty­le już dni, Wyt­rzy­muje bez ciebie , bo cie stracilam Nie wiem juz nic, Mo­ja tes­kno­ta za to­ba wszys­tko za­bija . -Angel shameful~
ty­-już-dni-wyt­rzy­muje-bez-ciebie- bo cie-stracilam-nie-wiem-juz-nic-mo­ja-­kno­-za to­ba-wszys­tko-za­bija