Po­lity­cy nie są od te­go, żeby obiecy­wać, a po­tem da­wać, bo nie swo­je pieniądze dają.


po­lity­cy-nie są od te­go-żeby-obiecy­wać-a po­tem-da­wać-bo nie swo­-pieniądze-dają
donald tuskpo­lity­cynie są od te­gożebyobiecy­waća po­temda­waćbo nie swo­jepieniądzedająpo­lity­cy nie są od te­gożeby obiecy­waća po­tem da­waćbo nie swo­je pieniądzepieniądze dająbo nie swo­je pieniądze dają

Źródłem sławy te­go wład­cy był zwyczaj od­ci­nania wro­gom warg i nóg, by po­tem obiecy­wać im wol­ność, jeśli prze­biegną przez mias­to grając na trąbce. -P » Terry Pratchett » Mort
Źródłem-sławy-te­go-wład­cy-był-zwyczaj-od­­nania-wro­gom-warg-i nóg-by po­tem-obiecy­wać-im wol­ność-śli-prze­biegną-przez
Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć. -Leo Buscaglia
nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
po­lity­ka-jest dla-słabych- do po­lity­ki-na­dają ę-tyl­ko-de­mony-ciem­noś-~pa­weł-rychlica 
Obiecy­wać so­bie wy­korze­nienie na­miętności – rzecz płocha i niero­zum­na. Jak ciało żywiołami, umysł na­miętnościami trwa; złe ich użycie czy­ni nieprawość. -Ignacy Krasicki
obiecy­wać-so­bie-wy­korze­nienie-na­miętnoś- rzecz-płocha-i niero­zum­na-jak ciało-żywiołami-umysł-na­miętnościami-trwa-złe