Po­maga­my wszys­tkim, to cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie samemu? 


po­maga­my-wszys­tkim-to cze­mu-nie pot­ra­fimy-zro­bić-te­go-­mego-so­bie-samemu 
respirerpo­maga­mywszys­tkimto cze­munie pot­ra­fimyzro­bićte­gosa­megoso­biesamemu po­maga­my wszys­tkimto cze­mu nie pot­ra­fimynie pot­ra­fimy zro­bićzro­bić te­gote­go sa­megosa­mego so­bieto cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bićnie pot­ra­fimy zro­bić te­gozro­bić te­go sa­megote­go sa­mego so­bieto cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­gonie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­megozro­bić te­go sa­mego so­bieto cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­megonie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie

Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
Kiedyś by­liśmy so­bie tak bliscy. A dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy.... -stokrotka123
kiedyś-by­liśmy-so­bie-tak-bliscy-a-dziś-nie pot­ra­fimy-so­bie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy