po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty 


po­pat­rz-jak śpiewa-gra­mofon-pięknie-krę-sty­lowe-nuty 
cykampo­pat­rzjak śpiewagra­mofonpiękniekręcisty­lowenuty po­pat­rz jak śpiewajak śpiewa gra­mofongra­mofon piękniepięknie kręcikręci sty­lowesty­lowe nuty po­pat­rz jak śpiewa gra­mofonjak śpiewa gra­mofon piękniegra­mofon pięknie kręcipięknie kręci sty­lowekręci sty­lowe nuty po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon piękniejak śpiewa gra­mofon pięknie kręcigra­mofon pięknie kręci sty­lowepięknie kręci sty­lowe nuty po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręcijak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowegra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty 

Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Tylko słowik podobno nigdy nie zmienia swego śpiewu. Śpiewa jak automat. Pięknie, ale zawsze tak samo.Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.łabędzie serce pięknie śpiewa tyl­ko raz wyk­win­tna poezja Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.Codzien­nie, gdy przek­raczałam drzwi szkoły, słyszałam, jak o mnie wspo­minają. Zaz­wyczaj pa­dały tek­sty ,,O, pat­rz. Wiedźma idzie.