Po­pełniać błędy to rzecz ludzka, ale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi.


po­pełniać-błędy-to rzecz-ludzka-ale ę-do nich-przyz­nać-trze­ba-odwagi
starry nightpo­pełniaćbłędyto rzeczludzkaale siędo nichprzyz­naćtrze­baodwagipo­pełniać błędybłędy to rzeczto rzecz ludzkaale się do nichdo nich przyz­naćprzyz­nać trze­batrze­ba odwagipo­pełniać błędy to rzeczbłędy to rzecz ludzkaale się do nich przyz­naćdo nich przyz­nać trze­baprzyz­nać trze­ba odwagipo­pełniać błędy to rzecz ludzkaale się do nich przyz­nać trze­bado nich przyz­nać trze­ba odwagiale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi

Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe
`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Miłość może i nie wpra­wia świata w ruch, ale muszę przyz­nać, że na­daje te­mu rucho­wi sens. -Sean Connery
miłość-może-i nie wpra­wia-świata-w ruch-ale-muszę-przyz­nać-że na­daje-te­mu-rucho­wi-sens
Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują. -Red Skelton
wszyscy-mężczyź-popełniają-błędy-ale-żonaci-mężczyź-szybciej-ę-o-nich-przekonują