po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsienie ziemi 


po­ruszasz-wprawnie-mik­ro­kos­mo­sem-we mnie-trzęsienie-ziemi 
deszczpo­ruszaszwprawniemik­ro­kos­mo­semwe mnietrzęsienieziemi po­ruszasz wprawniewprawnie mik­ro­kos­mo­semmik­ro­kos­mo­sem we mniewe mnie trzęsienietrzęsienie ziemi po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­semwprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mniemik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsieniewe mnie trzęsienie ziemi po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mniewprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsieniemik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsienie ziemi po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsieniewprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsienie ziemi 

Nic tak nie wzrusza jak trzęsienie ziemi. -Urszula Zybura
nic-tak-nie-wzrusza-jak-trzęsienie-ziemi
- Czy kiedyś znajdą in­te­ligen­tne for­my życia w kos­mo­sie?- za­pytał wnuczek swo­jego dziadka. - Wciąż szu­kają, tu na ziemi - od­po­wie­dział dziadek. -Wolnomyśliciel
 czy-kiedyś-znajdą-in­te­ligen­tne-for­my-życia-w kos­mo­sie-za­pytał-wnuczek-swo­jego-dziadka-wciąż-szu­kają- na ziemi