Po­siadam szwagrów dwóch, Je­den biega, dru­giemu rośnie brzuch. -Ivo Vuco- 


po­siadam-szwagrów-dwóch-je­den-biega-dru­giemu-rośnie-brzuch-ivo-vuco- 
writerpo­siadamszwagrówdwóchje­denbiegadru­giemurośniebrzuchivovuco po­siadam szwagrówszwagrów dwóchje­den biegadru­giemu rośnierośnie brzuchpo­siadam szwagrów dwóchdru­giemu rośnie brzuch

Idę drogą Powłóczę nogą Ludzie mi nas­koczyć mogą -Ivo Vuco- Słowa me swym słuchem okalaj Zro­zum co mówię i wypierdalaj -Ivo Vuco- Choć tyłek Ci rośnie I brzuch Cię rozsadza A ciału bieliz­na i odzież zawadza Choć chle­bek mniej waży niż Twój je­den cycuszek To zjadłbym Cię całą - pod­pi­sano ŁAKOMCZUSZEK Wstaję ra­no, ciało prężę Lecz to mózg jest mym orężem. Za­miast mięśnie z ra­na ćwiczyć Po­winienem do stu liczyć. -Ivo Vuco- Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco- Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco-