Po­wiadają, że człowiek jest ko­walem swe­go lo­su. Ale dość często los jest ko­walem, zaś po­niektóry człowiek kowadłem.


po­wiadają-że człowiek-jest ko­walem-swe­go-lo­su-ale dość-często-los-jest ko­walem-zaś-po­niektóry-człowiek-kowadłem
zygmunt fijaspo­wiadająże człowiekjest ko­walemswe­golo­suale dośćczęstolosjest ko­walemzaśpo­niektóryczłowiekkowadłemże człowiek jest ko­walemjest ko­walem swe­goswe­go lo­suale dość częstoczęsto loslos jest ko­walemzaś po­niektórypo­niektóry człowiekczłowiek kowadłemże człowiek jest ko­walem swe­gojest ko­walem swe­go lo­suale dość często losczęsto los jest ko­walemzaś po­niektóry człowiekpo­niektóry człowiek kowadłemże człowiek jest ko­walem swe­go lo­suale dość często los jest ko­walemzaś po­niektóry człowiek kowadłem

Człowiek jest ko­walem włas­ne­go szczęścia. Pew­no dla­tego tak często znaj­du­jemy się między młotem a kowadłem. -Horacy Safrin
człowiek-jest ko­walem-włas­ne­go-szczęścia-pew­no dla­tego-tak-często-znaj­­jemy ę-między-młotem-a kowadłem
Nie każdy jest ko­walem swe­go lo­su. Prze­ważnie by­wa się kowadłem. -Wiesław Malicki
nie-każdy-jest ko­walem-swe­go-lo­su-prze­ważnie by­wa ę-kowadłem
Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz
człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem a kowadłem. -Horacy Safrin
człowiek-jest-kowalem-własnego-szczęścia-pewno-dlatego-tak-często-znajdujemy-ę-między-młotem-a-kowadłem
Trud­no być ko­walem włas­ne­go lo­su w cudzej kuźni. -Jacek Wejroch
trud­no-być-ko­walem-włas­ne­go-lo­su-w cudzej-kuź