Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś.


po­wiedz-mi-z kim-przes­­jesz-a po­wiem-kim-jesteś
saavedra miguel de cervantespo­wiedzmiz kimprzes­ta­jesza po­wiemkimjesteśpo­wiedz miz kim przes­ta­jesza po­wiem cikim jesteś

Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś.Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.