Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś.


po­wiedz-mi-z kim-przes­­jesz-a po­wiem-kim-jesteś
saavedra miguel de cervantespo­wiedzmiz kimprzes­ta­jesza po­wiemkimjesteśpo­wiedz miz kim przes­ta­jesza po­wiem cikim jesteś

Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś. -Jarosław Iwaszkiewicz
po­wiedz-mi-ja­kie-książki-masz-w do­mu-a po­wiem-kim-jesteś
Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz. -William
wiem-kim-jes­teś-i kim-chciałbyś-być-ale-prze­de-wszys­tkim-wiem-że tym-kimś-nig­dy-nie będziesz
Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś. -Andre Gide
lepiej-być-nienawidzonym-za-to-kim-jesteś-ż-być-kochanym-za-to-kim-nigdy-nie-byłeś