Po­woli. Oto hasło dzi­siej­sze­go dnia.


po­woli-oto hasło-dzi­siej­sze­go-dnia
harlan cobenpo­wolioto hasłodzi­siej­sze­godniaoto hasło dzi­siej­sze­godzi­siej­sze­go dniaoto hasło dzi­siej­sze­go dnia

Dob­re chwi­le dzi­siej­sze­go dnia są smut­ny­mi wspom­nieniami jutra. The good ti­mes of to­day are the sad thou­ghts of to­mor­row. (ang.) Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy.Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy.Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy.jes­tem dzi­siaj zła na życie bo nie ma wczoraj wczo­raj­sze­go deszczu wczo­raj­sze­go oddechu gryzę wszys­tkie godziny szar­pię mi­nione sekundy roz­kra­jam dzi­siej­sze spotkania bo nie ma w nich ciebie i chcę odejść z tym wszystkim mój włas­ny wo­rek kości zmieściłam w nim świat niewielką cząstkę ciebie Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.