Po­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo.


po­zory-klęski-ułat­wiają-zwycięstwo
dominik opolskipo­zoryklęskiułat­wiajązwycięstwopo­zory klęskiklęski ułat­wiająułat­wiają zwycięstwopo­zory klęski ułat­wiająklęski ułat­wiają zwycięstwopo­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo

Pieniądze ułat­wiają znosze­nie ubóstwa. -Alfons Allais
pieniądze-ułat­wiają-znosze­nie-ubóstwa
Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski
niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
Kultura przynosi także i zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę. -Platon
kultura-przynosi-także-i-zwycięstwo-choć-zwycięstwo-czasem-obniża-kulturę
Najwartościowsze jest to zwycięstwo, które nosiliśmy w sobie, zwycięstwo istotne postępuje w ślad za nim. -Henryk Mann
najwartościowsze-jest-to-zwycięstwo-które-nosiliśmy-w-sobie-zwycięstwo-istotne-postępuje-w-ślad-za-nim
Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta. -Benjamin Franklin
jeśli-wdajesz-ę-w-spory-dyskusje-i-kłótnie-możesz-czasem-osiągnąć-zwycięstwo-ale-będzie-to-zwycięstwo-próżne-ponieważ-nigdy-nie
Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller
po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie