Po­zos­ta­je się młodym tyl­ko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek.


po­zos­­ ę-młodym-tyl­ko-wówczas-żeli-było ę-młodym-kiedykolwiek
cesare pavesepo­zos­ta­je sięmłodymtyl­kowówczasjeżelibyło siękiedykolwiekpo­zos­ta­je się młodymmłodym tyl­kotyl­ko wówczasjeżeli było siębyło się młodymmłodym kiedykolwiekpo­zos­ta­je się młodym tyl­komłodym tyl­ko wówczasjeżeli było się młodymbyło się młodym kiedykolwiekpo­zos­ta­je się młodym tyl­ko wówczasjeżeli było się młodym kiedykolwiek

Pozostaje się młodym tylko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek.Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym.Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.Smutne książki można wytrzymać tylko kiedy się jest młodym.Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym.Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.