Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne.


po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
charlotkapo­zos­tałje­dendzieńmniejdo przeżyciacza­sem myślęże to dob­rzecza­semże źlealenaj­gorzejjestgdyjest mi to całkiemobojętnepo­zos­tał je­denje­den dzieńdzień mniejmniej do przeżyciaale naj­gorzejnaj­gorzej jestgdy jest mi to całkiemjest mi to całkiem obojętnepo­zos­tał je­den dzieńje­den dzień mniejdzień mniej do przeżyciaale naj­gorzej jestgdy jest mi to całkiem obojętnepo­zos­tał je­den dzień mniejje­den dzień mniej do przeżyciapo­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia

Glo­sa do Kar­tezjusza: cza­sem myślę; cza­sem jestem. -Paul Ambroise Valéry
glo­-do kar­tezjusza-cza­sem-myślę-cza­sem-jestem
Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08
cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie