Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu.


połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
unikatpołowasuk­ce­suw niepowodzeniupołowa suk­ce­susuk­ce­su w niepowodzeniupołowa suk­ce­su w niepowodzeniu

Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz
cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś
Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski
wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci. -Khalil Gibran
pragnienie-jest-połową-życia-obojętność-jest-połową-śmierci
Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje