Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu.


połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
unikatpołowasuk­ce­suw niepowodzeniupołowa suk­ce­susuk­ce­su w niepowodzeniupołowa suk­ce­su w niepowodzeniu

Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje.