Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.


połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
tristan bernardpołowategocopiszemyjestszkodliwadrugapołowaniepotrzebnapołowa tegoco piszemyjest szkodliwadruga połowapołowa jestjest niepotrzebnadruga połowa jestpołowa jest niepotrzebnadruga połowa jest niepotrzebna

Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.W życiu powszednim żyjemy zazwyczaj połową świadomości, połową możliwości. Tylko wyjątkowe chwile wyzwalają z nas pełnię. Poezja jest właśnie tym, co z siłą równą najwyższym uczuciom uwalnia nas od dręczącego poczucia niepełności. W jej blasku stajemy się nadzy, cali, niepodzielni.Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.