Pośpiech by­wa oj­cem powierzchowności.


pośpiech-by­wa-oj­cem-powierzchownoś
mieczysław jastrunpośpiechby­waoj­cempowierzchownościpośpiech by­waby­wa oj­cemoj­cem powierzchownościpośpiech by­wa oj­cemby­wa oj­cem powierzchownościpośpiech by­wa oj­cem powierzchowności

Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński
ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman
pośpiech-jest wro­giem-szybkoś