Pośpiech jest cechą głupców.


pośpiech-jest-cechą-głupców
baltazar gracian y moralespośpiechjestcechągłupcówpośpiech jestjest cechącechą głupcówpośpiech jest cechąjest cechą głupcówpośpiech jest cechą głupców

Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman
pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć. -Michel Quoist
współczesnego-człowieka-niszczy-pośpiech-nigdy-ę-nie-zatrzymuje-a-przecież-tajemnicą-szczęścia-jest-umieć-czasem-przystanąć