Pośpiech jest ojcem nieszczęścia.


pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
herodotpośpiechjestojcemnieszczęściapośpiech jestjest ojcemojcem nieszczęściapośpiech jest ojcemjest ojcem nieszczęściapośpiech jest ojcem nieszczęścia

Pośpiech bywa ojcem powierzchowności.Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Pośpiech jest cechą głupców.Pośpiech jest wro­giem szybkości.Pośpiech jest wy­nalaz­kiem szatana.