Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego.


poświęcenie-jest-ofiarą-dobrego-dla-lepszego
jan fedorowiczpoświęceniejestofiarądobregodlalepszegopoświęcenie jestjest ofiarąofiarą dobregodobrego dladla lepszegopoświęcenie jest ofiarąjest ofiarą dobregoofiarą dobrego dladobrego dla lepszegopoświęcenie jest ofiarą dobregojest ofiarą dobrego dlaofiarą dobrego dla lepszegopoświęcenie jest ofiarą dobrego dlajest ofiarą dobrego dla lepszego

Poświęcenie jest ofiarą dla lepszego.Poświęce­nie jest ofiarą dob­re­go dla lepszego.Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać.Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.Nie ma lepszego narzędzia propagandy dla kraju, jak jego literatura.Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.