Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego.


poświęcenie-jest-ofiarą-dobrego-dla-lepszego
jan fedorowiczpoświęceniejestofiarądobregodlalepszegopoświęcenie jestjest ofiarąofiarą dobregodobrego dladla lepszegopoświęcenie jest ofiarąjest ofiarą dobregoofiarą dobrego dladobrego dla lepszegopoświęcenie jest ofiarą dobregojest ofiarą dobrego dlaofiarą dobrego dla lepszegopoświęcenie jest ofiarą dobrego dlajest ofiarą dobrego dla lepszego

Poświęcenie jest ofiarą dla lepszego. -Jan Fedorowicz
poświęcenie-jest-ofiarą-dla-lepszego
Poświęce­nie jest ofiarą dob­re­go dla lepszego. -Jan Fedorowicz
poświę­nie-jest ofiarą-dob­re­go-dla-lepszego
Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać. -Zofia Nałkowska
dla-kobiety-ambitnej-mniejszą-ofiarą-jest-ulec-mężczyźnie-ż-dać-mu-poznać-że-wolno-mu-ę-o-to-starać
Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. -Jan Twardowski
dla-mnie-wiara-nie-jest-problemem-intelektualnym-który-można-rozwiązać-wiara-jest-zaufaniem-że-jestem-w-rękach-kogoś-mądrzejszego-lepszego
Nie ma lepszego narzędzia propagandy dla kraju, jak jego literatura. -Pola Gojawiczyńska
nie-lepszego-narzędzia-propagandy-dla-kraju-jak-jego-literatura
Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański
dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa