Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.


pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
anonimpożądamywięcejniżmożemyosiągnąćleczosiągamyzwyklemniejzdobyćpożądamy więcejniż możemymożemy osiągnąćlecz osiągamyosiągamy zwyklezwykle mniejniż możemymożemy zdobyćniż możemy osiągnąćlecz osiągamy zwykleosiągamy zwykle mniejniż możemy zdobyćlecz osiągamy zwykle mniej

Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.)  -Autor nieznany
wy­daje ę-nam-że mniej-możemy-ż-możemy-mi­nus-no­bis-vi­demur-pos­se-quam-pos­su­mus-łac 
W mgnieniu oka może wy­darzyć się więcej niż możemy so­bie wyobrazić. -tkaczu32
w mgnieniu-oka-może-wy­darzyć ę-więcej-ż-możemy-so­bie-wyobrazić
Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa
jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani