Pożuce mi­lione­ra które­go nie kocham dla bied­ne­go które­mu srse bym oddała.


pożuce-mi­lione­ra-które­go-nie kocham-dla-bied­ne­go-które­mu-srse-bym-oddała
charlotte22pożucemi­lione­raktóre­gonie kochamdlabied­ne­goktóre­musrsebymoddałapożuce mi­lione­rami­lione­ra które­goktóre­go nie kochamnie kocham dladla bied­ne­gobied­ne­go które­muktóre­mu srsesrse bymbym oddałapożuce mi­lione­ra które­gomi­lione­ra które­go nie kochamktóre­go nie kocham dlanie kocham dla bied­ne­godla bied­ne­go które­mubied­ne­go które­mu srsektóre­mu srse bymsrse bym oddałapożuce mi­lione­ra które­go nie kochammi­lione­ra które­go nie kocham dlaktóre­go nie kocham dla bied­ne­gonie kocham dla bied­ne­go które­mudla bied­ne­go które­mu srsebied­ne­go które­mu srse bymktóre­mu srse bym oddałapożuce mi­lione­ra które­go nie kocham dlami­lione­ra które­go nie kocham dla bied­ne­goktóre­go nie kocham dla bied­ne­go które­munie kocham dla bied­ne­go które­mu srsedla bied­ne­go które­mu srse bymbied­ne­go które­mu srse bym oddała

Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała.Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.Nigdy mi się nie podobają kobiety, które kocham; mógłbym powiedzieć, że kocham je za niedomiar, za to, czego im brakuje: urody, wiedzy, zdrowia; zauważające braki podniecają, upiększam je wyobraźnią, kształcę, leczę.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię.Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.