Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz.


pożyczaj-tylko-od-pesymistów-oni-i-tak-nie-mają-nadziei-że-im-oddasz
tristan bernardpożyczajtylkoodpesymistówonitakniemająnadzieiżeimoddaszpożyczaj tylkotylko odod pesymistówoni ii taktak nienie mająmają nadzieiże imim oddaszpożyczaj tylko odtylko od pesymistówoni i taki tak nietak nie mająnie mają nadzieiże im oddaszpożyczaj tylko od pesymistówoni i tak niei tak nie majątak nie mają nadzieioni i tak nie mająi tak nie mają nadziei

Pożyczaj tyl­ko od pe­symistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz.Tylko martwi nie mają nadziei.Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.