Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania: jest on w jego wyzyskaniu.


pożytek-życia-nie-tkwi-w-czasie-jego-trwania-jest-on-w-jego-wyzyskaniu
michel de montaignepożytekżycianietkwiczasiejegotrwaniajestonwyzyskaniupożytek życiażycia nienie tkwitkwi ww czasieczasie jegojego trwaniajest onon ww jegojego wyzyskaniupożytek życia nieżycia nie tkwinie tkwi wtkwi w czasiew czasie jegoczasie jego trwaniajest on won w jegow jego wyzyskaniupożytek życia nie tkwiżycia nie tkwi wnie tkwi w czasietkwi w czasie jegow czasie jego trwaniajest on w jegoon w jego wyzyskaniupożytek życia nie tkwi wżycia nie tkwi w czasienie tkwi w czasie jegotkwi w czasie jego trwaniajest on w jego wyzyskaniu

Wartość życia nie zależy od długości jego trwania. Ważne jest to, ile miłości potrafimy ofiarować w tym czasie, który jest nam dany.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość.Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl